Medical Institute of Bioregulation

 • General Information
  Section: 
  Medical Institute of Bioregulation
  Phone: 
  0977-27-1750
  Fax: 
  0977-27-1605
  E-Mail: 
  seiiken@jimu.kyushu-u.ac.jp

  4546 Tsurumihara, Tsurumi, Beppu-shi, Oita 874-0838